Miyabi 5000 FCD

Serie Miyabi 5000FCD creata in collaborazione con Rokusaburo Michiba da Zwilling . Lama con design damasco a 49 strati, cuore in acciaio FC 61. Impugnatura in pakkawood.

Miyabi 5000FCD - SHOTOH cm 13

Miyabi 5000FCD - GYUTOH cm 16

Miyabi 5000FCD - GYUTOH cm 20

Miyabi 5000FCD - GYUTOH cm 24

Miyabi 5000FCD - SANTOKU cm 18

Miyabi 5000FCD - SUJIHIKI cm 24